Resultater av spørreundersøkelse om nettsiden www.gylver.no.

Undersøkelsen ble gjennomført i april 2015. 35 personer har svart.

1. Gylver Design eller Gylver Art?