2018!

2018 handler om en ting for meg; Marienlyst skole. Som en av fire kunstnere ble jeg invitert til å presentere meg selv og mine arbeider for Kulturetaten i Oslo kommune, her er utvalgets begrunnelse for valg av kunstner:

Kjære kunstnere, 

Etter en arbeidsprosess har kunstutvalget nå vedtatt å gi oppdraget til Lars Kristian Gylver med følgende begrunnelse:

Gylvers arbeider har høy grad av håndverksmessig utførelse, og mange av ideene bygger enten på geometri og matematikk, eller på naturgitte prosesser. 
Dette fanget kunstutvalgets medlemmer som fant den naturvitenskapelige innfallsvinkel særlig interessant i skolesammenheng. Natur er en kilde til inspirasjon i Lars Kristians arbeider. 
Han tar utgangspunkt i detaljer og mønstre i naturen og gir detaljene et tredimensjonalt formsvar. Hans signatur er talløse repetisjoner av vitenskapelige enkeltelementer. 
Kunstutvalget tror Gylver vil kunne engasjere målgruppen for kunsten og gjennom hans ideer for medvirkning skape engasjement og tverrfaglig forståelse for sammenhenger mellom kunst, håndverk, vitenskap og estetikk. 

Vi takker for fine dialogmøter og håper våre veier snart krysses igjen.

På vegne av kunstutvalget.

Her er aulaveggen i skolegården for ungdomsskolen på Marienlyst. Mitt største lerret til nå - 130m2!

Her er aulaveggen i skolegården for ungdomsskolen på Marienlyst. Mitt største lerret til nå - 130m2!