Lars Kristian på verkstedet

Lars Kristian Gylver (1966)                                                                  
Utdannet grafisk designer og gipsmakermester.

Lars Kristian Gylver har arbeidet med grafisk og tredimensjonal formgiving hele sitt yrkesaktive liv. Som gipsmaker har han skaffet seg en grunnleggende forståelse for detaljering, presisjon og nøyaktighet. Denne kunnskapen preger hans kunstneriske uttrykk, som er grafisk stramt og frodig på samme tid. 

Gylvers arbeider har høy grad av håndverksmessig utførelse, og mange av ideene bygger enten på geometri og matematikk,  eller på naturgitte prosesser.  Natur er en kilde til inspirasjon i Lars Kristians arbeider. Han har et våkent blikk for detaljer og mønstre i naturen. Dannelse av mønstre er en lang linje i hans utvikling som kunstner, og hans signatur er talløse repetisjoner av enkeltelementer. 

I arbeidsprosessene til Lars Kristian eksisterer ikke tilfeldigheter. Idefasen bak et arbeid er analytisk og nærmest vitenskapelig. Samtidig søker han etter  lekenhet i uttrykket.